Chirashi

Chirashi

Assorted sashimi grade over sushi rice.

    $25.00